Sekretessmeddelande

Ikraftträdandedatum: 23 oktober 2020

Herman Miller Group-företagen respekterar din integritet och dina regionala integritetsrättigheter:

Innehåll
 1. Inledning
 2. Källor till personlig information
 3. Vilken information samlar vi in och/eller tar emot?
 4. Hur använder vi din information?
 5. Vem delar vi din information med?
 6. Din åtkomst och dina val avseende din information
 7. Säkerhet och kvarhållande
 8. Barns integritet
 9. Mobilappar, OAuth och tredje parts webbplatser
 10. Cookies och annan spårningsteknik
 11. Kontaktuppgifter
 12. Ändringar av vårt sekretessmeddelande
 13. Dina integritetsrättigheter i Kalifornien
 14. För användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz
 15. Internationell överföring av insamlad information
1. Inledning

Detta sekretessmeddelande gäller alla MillerKnoll, Inc., kontrollerade dotterbolag och associerade företag globalt, inklusive men inte begränsat till Herman Miller, Knoll, Colebrook Bosson Saunders, DatesWeiser, Design Within Reach, Edelman Leather, Fully, Geiger, HAY, Holly Hunt, KnollExtra, Knoll Office, KnollStudio, KnollTextiles, Maharam, Muuto, Nemschoff, naughtone och Spinneybeck | FilzFelt kallas gemensamt för ”MillerKnoll-företag” eller ”MillerKnoll”.

Herman Miller respekterar din integritet och i detta sekretessmeddelande beskrivs vår nuvarande sekretesspraxis med avseende på insamling och användning av din personliga information, samt dina val med avseende på vår användning och insamling av dessa. Sekretessmeddelandet avser information vi får från och om individer som interagerar med Herman Millers webbplatser, mobilapplikationer, för sociala medier-webbplatser, mikrosajter eller andra digitala egendomar (sammantaget ”webbplatsen” om inte annat anges), och produkter och tjänster; det gäller dock inte arbetssökande eller anställda. Termer angivna med stor bokstav som inte definieras i detta sekretessmeddelande anges i användarvillkoren.

När du använder webbplatsen, eller delar din information med oss, accepterar du den sekretesspraxis som beskrivs i detta sekretessmeddelande.

2. Källor till personlig information

När du interagerar med Herman Miller kan vi samla in information om dig från följande källor:

2.1 Direkt från dig, till exempel:

 • när du fyller i formulär, inklusive de på webbplatsen
 • när du utför transaktioner med oss
 • när du kommunicerar med oss (inklusive via e-post och SMS)
 • när du använder våra produkter och tjänster
 • om du gör ett garantianspråk avseende våra produkter
 • om du rapporterar ett problem med våra produkter eller tjänster

2.2 Från teknik när du besöker vår webbplats.

2.3 Från moderbolag, dotterbolag och associerade företag inom Herman Miller Group-företagen.

2.4 Från tredje part eller offentliga källor, såsom:

 • Återförsäljare och underåterförsäljare
 • Tjänsteleverantörer
 • Datamäklare/återförsäljare av data
 • Affärspartners
 • Reklamnätverk
 • Sociala medieplattformar och nätverk
 • Offentliga webbplatser, statliga enheter som upprätthåller offentliga register eller information som du skickar till ett offentligt forum

Vi kan kombinera information som vi får från källorna som beskrivs i detta meddelande, inklusive tredjepartskällor och offentliga källor, och använda eller röja den för de syften som beskrivs nedan.

3. Vilken information samlar vi in och/eller tar emot?

Informationen vi samlar in från dig varierar beroende på hur du använder vår webbplats eller interagerar med oss. Informationen kan innehålla:

3.1 Identifierare, såsom namn, leverans-/faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress; webbläsartyp och språk; operativsystem; domänserver; typ av dator eller enhet; och annan information om enheten du använder för att komma åt vår webbplats.

3.2 Kommersiell information, inklusive register över produkter eller tjänster som köpts, erhållits eller övervägts, marknadsföringspreferenser, kundfeedback och information angående dina preferenser för smart inredning (t.ex. bordshöjd), eller annan köp- eller konsumtionshistorik eller -tendenser.

3.3 Internet- eller annan elektronisk nätverksaktivitetsinformation, inklusive, men inte begränsat till, surfhistorik, sökhistorik och information om din interaktion med vår webbplats eller annonser.

3.4 Geolokaliseringsdata.

3.5 Ljudinformation eller elektronisk information, såsom inspelning av samtal till våra kundtjänstcenter.

3.6 Yrkes- eller anställningsrelaterad information och annan demografisk information.

3.7 Slutledningar dragna från någon av informationen ovan som används för att skapa en profil om våra kunder.

4. Hur använder vi din information?

Vi använder informationen som identifieras ovan för följande affärsändamål:

4.1 För våra egna interna affärsändamål, såsom att upprätthålla eller serva konton, tillhandahålla kundservice, bearbeta eller utföra beställningar och transaktioner, verifiera kundinformation, behandla betalningar, tillhandahålla finansiering och utföra analyser.

4.2 Intern forskning för forskning, utveckling och produktförbättring.

4.3 Verifiering eller upprätthållande av kvaliteten eller säkerheten för en tjänst eller produkt och för att förbättra, uppgradera eller utöka tjänsten eller produkten.

4.4 Kortvarig övergående användning, som anpassning av annonser som visas som en del av samma interaktion.

4.5 Revidering relaterad till en aktuell interaktion med konsumenten och samtidiga transaktioner.

4.6 Av juridiska, säkerhets- och trygghetsskäl.

4.7 För marknadsföring eller reklam.

4.8 I ett avidentifierat eller aggregerat format.

4.9 För tjänster från tredje part som du godkänner.

5. Vem delar vi din information med?

Vi kan dela information som samlats in om dig med följande enheter eller i följande situationer:

5.1 Associerade företag. Vi kan komma att dela delar eller all din information till våra moderbolag, dotterbolag och associerade företag inom Herman Miller Group-företagen.

5.2 Tjänsteleverantörer. Vi kan komma att dela din information med tjänsteleverantörer för att utföra funktioner och tjänster för vår räkning, för att leverera våra produkter eller tjänster och/eller för att bedriva vår verksamhet, såsom produktleveranstjänster, betalningsprocesser, leverantörer av datavärd och lagring, kundtjänst, leverantörer av marknadsförings- och dataanalystjänster.

5.3 Professionella rådgivare. Vi kan komma att dela din information med våra revisorer, advokater och andra professionella rådgivare som hjälper oss att utföra vår affärsverksamhet.

5.4 Med tredje part angående företagsförändringar. Vi kan komma att köpa eller sälja företag eller tillgångar. I händelse av en företagsförsäljning, fusion, omorganisation, försäljning av tillgångar, upplösning eller liknande händelse kan den information vi samlar in utgöra en del av de tillgångar som överförs.

5.5 Av juridiska, säkerhets- och trygghetsskäl. Vi kan avslöja information till andra (däribland brottsbekämpande myndigheter, offentliga myndigheter och tillsynsorgan) om vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller närhelst vi anser att det är nödvändigt eller tillrådligt att avslöja sådan information för att skydda och försvara våra rättigheter, egendom eller vår eller andras säkerhet. Observera att vi kan bli skyldiga att avslöja en individs personliga information som svar på en laglig begäran från offentliga myndigheter (såsom ett domstolsbeslut), däribland för att uppfylla nationell säkerhet eller brottsbekämpande krav. Vi kan också avslöja din information för att upptäcka och/eller lösa eventuella bedrägerier eller säkerhetsproblem.

5.6 Med utvalda samarbetspartners och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring. Vi kan komma att dela personlig information som vi har om dig med icke-anslutna tredje parter (utvalda samarbetspartners och digitala annonsnätverk) för marknadsföring av liknande produkter eller tjänster.

5.7 Samtycke. Vi kan komma att dela personlig information som vi har om dig med ditt samtycke eller på din anvisning med icke-anslutna tredje parter.

6. Din åtkomst och dina val avseende din information

Du kan komma åt och uppdatera det mesta av din kontoinformation på vår webbplats genom att logga in på ditt konto.

Du kan välja bort att ta emot viss framtida e-postkommunikation från oss genom att klicka på avregistreringslänken längst ned i e-postmeddelanden du får från oss. Vi använder oss av kommersiellt rimliga ansträngningar för att behandla sådana förfrågningar i tid. Du kan inte välja bort att ta emot transaktionsmeddelanden eller kommunikation relaterad till ditt konto hos oss.

Du kan också kontakta oss på den e-postadress som anges i detta sekretessmeddelande.

7. Säkerhet och kvarhållande

Vi använder rimliga fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga informations konfidentialitet och säkerhet. Men eftersom internet inte är en 100 procent säker miljö och inga säkerhetssystem eller åtgärder är ogenomträngliga, kan vi inte garantera säkerheten för all information du överför till oss. Vi rekommenderar dig starkt att inte kommunicera någon konfidentiell information via e-post till oss eller på annat sätt via denna webbplats.

Vi behåller personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de angivna ändamålen för vilka personuppgifterna samlades in eller på annat sätt behandlades och därefter endast för legitima ändamål eller lagkrav.

8. Barns integritet

Webbplatsen riktar sig inte mot och är inte avsedd att användas av personer under 16 år. Om du inte är minst 16 år gammal, gå inte in på webbplatsen, använd den inte och registrera dig inte. Vi samlar inte in, använder, delar eller säljer inte medvetet personlig information från personer under 16 år. Om du anser att vi har gjort det av misstag vill vi gärna att du meddelar oss om det så att vi kan avsluta och radera ditt konto och all information som finns däri.

9. Mobilappar, OAuth och tredje parts webbplatser

9.1 Mobilapplikationer
Herman Miller kan ha mobilapplikationer som du kan ladda ner till din mobila enhet (”HM-applikationer”). När du laddar ner en HM-applikation kan det finnas en möjlighet för dig att förse oss med eller för oss att få information om dig. Varje HM-applikation kommer att visa ett sekretessmeddelande som kommer att informera dig om hur all ny eller annan information som delas via applikationen kommer att hanteras. I övrigt kommer information som samlas in via HM-applikationer vara sådan information som identifierats ovan, och den kommer att användas och delas enligt vad som anges i detta sekretessmeddelande.

Vissa egenskaper och funktioner hos HM-applikationerna baseras på din plats. Om du samtycker till det kan vi samla in geografisk information från din mobila enhet, trådlösa operatör och/eller vissa tredjepartsleverantörer i syfte att tillhandahålla dessa egenskaper och funktioner. Insamling av sådan information sker endast när du använder din mobila enhet. Du kan avböja att tillåta oss att samla in sådan information eller inaktivera platstjänster på din mobila enhet, men om du gör det kommer vissa egenskaper och funktioner att begränsas för dig.

9.2 Öppen standardauktorisering och liknande teknik (”OAuth”)
Utöver användningen av eller åtkomsten till din personliga information som diskuteras i detta meddelande kan, med ditt tillstånd, tredjepartsapplikationer och tjänster komma åt din personliga information med OAuth om du väljer att logga in på vår webbplats med hjälp av din inloggningsinformation från sådana tredje parters applikationer. Vi kan också använda OAuth för att kunna dela information om dig som lagras av oss utan att dela dina säkerhetsuppgifter.

9.3 Tredje parts webbplatser
Vi är inte ansvariga för den praxis som används av tredje parts webbplatser eller tjänster länkade till eller från vår webbplats, inklusive informationen eller innehållet på sådana webbplatser eller tjänster, och detta sekretessmeddelande gäller inte för dem. Sekretesspolicyer på sådana länkade webbplatser kan skilja sig från vårt sekretessmeddelande. Din surfning och interaktion med tredje parts webbplats eller tjänst, inklusive de som har en länk på vår webbplats, är föremål för den tredje partens egna regler och sekretesspolicyer. Du kommer åt sådana länkade webbplatser på egen risk. Du bör alltid läsa sekretessmeddelandet för en länkad webbplats innan du avslöjar någon av din information på en sådan webbplats.

10. Cookies och annan spårningsteknik

Vi använder cookies, webbfyrar och andra tekniker för att ta emot och lagra vissa typer av information när du interagerar med webbplatsen via din dator eller mobila enhet. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du går in på de flesta webbplatser på internet eller öppnar vissa e-postmeddelanden. Cookies tillåter en webbplats att komma ihåg information om dig, såsom dina användarinställningar, unika identifierare och annan information. Närmare bestämt använder vi cookies för att anpassa din upplevelse när du besöker webbplatsen, identifiera din dator unikt av säkerhetsskäl och för att göra det möjligt för oss och våra tredje parts tjänsteleverantörer att visa annonser åt oss på internet.

Få mer information om hur vi använder verktyg för automatisk datainsamling, såsom cookies och widgets, och hur du uppdaterar dina val i förhållande till användningen av dem.

11. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om detta sekretessmeddelande, vänligen kontakta oss på:

Postadress:
Herman Miller, Inc.
Attn: Legal Department Privacy Inquiry
855 East Main Ave.
Zeeland, MI 49464

E-post
privacy@hermanmiller.com

12. Ändringar av vårt sekretessmeddelande

Vi kan komma att göra ändringar i detta meddelande från tid till annan, efter eget gottfinnande. När vi gör det kommer vi att uppdatera den här sidan och visa datumet för senaste uppdateringen högst upp på sidan. Vi uppmuntrar dig att regelbundet komma tillbaka till denna webbplats för information om informationen vi samlar in, använder och delar. Din fortsatta användning av någon av webbplatserna efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Om du inte vill fortsätta använda webbplatsen under den nya versionen av meddelandet, ska du avinstallera alla mobilapplikationer och sluta använda webbplatsen. När det krävs enligt tillämplig lag kommer vi att söka bekräftande samtycke från dig innan vi gör väsentliga ändringar i hur vi hanterar data som tidigare samlats in från dig. Om du inte ger sådant samtycke kommer vi att fortsätta att använda personlig information på ett sätt som överensstämmer med versionen av detta sekretessmeddelande under vilket den samlades in, och i andra fall kommer den informationen att raderas.

13. Your California Privacy Rights

Utöver informationen ovan om den insamlade informationen och hur vi använder och delar den, i enlighet med California Consumer Privacy Act (CCPA), finns nedan en lista över kategorierna av personlig information som samlas in, och för varje kategori, kategorierna av tredje parter som vi delar personuppgifterna med för ett affärs- eller kommersiellt syfte. De avsnitt som hänvisas till i diagrammet nedan hänför sig till avsnittet i meddelandet ovan.


Kategori av personlig information

Kategorier av tredje parter till vilka det har avslöjats i affärssyfte

Kategorier av tredje parter till vilka det har sålts i marknadsföringssyfte

Identifierare (3.1)

 • Associerade företag (5.1)
 • Tjänsteleverantörer (5.2)
 • Professionella rådgivare (5.3)
 • Med tredje parter angående företagsförändringar (5.4)
 • Av juridiska, säkerhets- och trygghetsskäl (5.5)
 • För riktad marknadsföring (5.6)
 • Med icke-anslutna tredje parter med ditt samtycke (5.7)
 • Med utvalda samarbetspartners och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring (5.7)

Kommersiell information (3.2)

 • Associerade företag (5.1)
 • Tjänsteleverantörer (5.2)
 • Professionella rådgivare (5.3)
 • Med tredje parter angående företagsförändringar (5.4)
 • Av juridiska, säkerhets- och trygghetsskäl (5.5)
 • För riktad marknadsföring (5.6)
 • Med icke-anslutna tredje parter med ditt samtycke (5.7)
 • Med utvalda samarbetspartners och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring (5.7)

Internet eller annan elektronisk aktivitet (3.3)

 • Associerade företag (5.1)
 • Tjänsteleverantörer (5.2)
 • Med tredje parter angående företagsförändringar (5.4)
 • Av juridiska, säkerhets- och trygghetsskäl (5.5)
 • För riktad marknadsföring (5.6)
 • Med utvalda samarbetspartners och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring (5.7)

Geolokaliseringsdata (3.4)

 • Associerade företag (5.1)
 • Tjänsteleverantörer (5.2)
 • Med tredje parter angående företagsförändringar (5.4)
 • Av juridiska, säkerhets- och trygghetsskäl (5.5)
 • För riktad marknadsföring (5.6)

Ljud eller elektronisk information (3.5)

 • Associerade företag (5.1)
 • Med tredje parter angående företagsförändringar (5.4)
 • Av juridiska, säkerhets- och trygghetsskäl (5.5)
 • Med utvalda samarbetspartners och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring (5.7)

Yrkes- eller anställningsrelaterad information (3.6)

 • Associerade företag (5.1)
 • Tjänsteleverantörer (5.2)
 • Professionella rådgivare (5.3)
 • Med tredje parter angående företagsförändringar (5.4)
 • Av juridiska, säkerhets- och trygghetsskäl (5.5)
 • Med icke-anslutna tredje parter med ditt samtycke (5.7)

Slutsatser (3.7)

 • Associerade företag (5.1)
 • Tjänsteleverantörer (5.2)
 • Professionella rådgivare (5.3)
 • Med tredje parter angående företagsförändringar (5.4)
 • Av juridiska, säkerhets- och trygghetsskäl (5.5)

Som bosatt i Kalifornien har du vissa rättigheter, med förbehåll för juridiska begränsningar, angående insamling, användning och delning av din personliga information enligt beskrivning nedan. Du kan utöva dina rättigheter här Begäran om den registrerades rätt, eller så kan du kontakta oss på privacy@hermanmiller.com.

13.1 Rätt att välja bort/inte sälja
Vi kan komma att avslöja informationen som identifierats ovan till tredje part för deras riktade marknadsföringsändamål och för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Konsumenter i Kalifornien har rätt att välja bort försäljningen av deras personliga information.

För att välja bort onlineaktivitetsspårning och datadelning (genom cookies och annan spårningsteknik), kan du välja bort varje cookiekategori (förutom absolut nödvändiga cookies) genom att klicka på knappen ”cookieinställningar” nedan:

13.2 Rätt att radera
Konsumenter i Kalifornien har rätt att begära att vi raderar personlig information om dig som vi har samlat in från dig.

13.3 Rätt att veta
Konsumenter i Kalifornien har rätt att begära att vi avslöjar personlig information som vi har om dig. Du kan begära att vi tillhandahåller dig de kategorier av personlig information som vi har samlat in under de 12 månaderna före din begäran, åtminstone och för varje kategori: kategorierna av källor från vilka personuppgifterna samlades in; det affärs- eller kommersiella syftet för vilket vi samlade in informationen; kategorierna av tredje parter till vilka vi sålt eller avslöjat kategorin personlig information för affärsändamål; och det affärs- eller kommersiella ändamål för vilket vi sålde eller avslöjade kategorin personlig information. Du kan också begära att vi tillhandahåller den specifika personliga information som vi har om dig.

13.4 Verifiering
Vi kan komma att söka viss information för att verifiera din identitet, vilket kan innefatta e-postadress och myndighetsutfärdad identifikation. Vi kan använda tredje parts verifieringsföretag för att hjälpa oss att verifiera din identitet. Om du skickar in en begäran för ett hushålls räkning måste vi verifiera varje medlem i hushållet på det sätt som anges i detta avsnitt.

13.5 Användning av auktoriserat ombud
Om du gör någon av förfrågningarna ovan genom ett auktoriserat ombud kommer vi att begära skriftligt tillstånd från dig och kommer att försöka verifiera din identitet på de sätt som anges ovan (beroende på typ av begäran), eller så accepterar vi en laglig fullmakt enligt California Probate Code till det auktoriserade ombudet. För att göra en förfrågan med hjälp av ett auktoriserat ombud, kontakta privacy@hermanmiller.com.

13.6 Svarstid
Vi kommer att svara på förfrågningar om radering och förfrågningar om rätt att få veta inom 45 kalenderdagar, såvida vi inte behöver mer tid, i så fall kommer vi att meddela dig om det. Det kan ta upp till 90 dagar totalt att svara på din förfrågan. Vi kommer att svara på förfrågningar om att välja bort inom 15 arbetsdagar.

Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter.

14. För användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz

14.1 Herman Miller som uppgiftsansvarig

När du ger oss din information via vår webbplats eller för att använda våra produkter eller tjänster fungerar vi som personuppgiftsansvarig. När vi agerar som personuppgiftsansvarig bestämmer vi hur personlig information kommer att användas, i enlighet med detta sekretessmeddelande.

14.2 Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter

Beroende på syftet med varje behandlingsaktivitet som beskrivs i avsnitt 4 ovan, är behandlingen motiverad på en av de rättsliga grunderna som anges nedan.

Syfte (hänvisningar hänvisar till avsnitt 4 ovan)

Rättslig grund för behandling

För våra egna interna affärsändamål (4.1)

Herman Millers legitima affärssyften (såsom att tillhandahålla dig våra produkter, tjänster och webbplats; att utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och webbplats; förhindra bedrägeri och tillhandahålla säkerhet) och vid behov för att utföra våra avtalsenliga förpliktelser att tillhandahålla dig produkter eller tjänster.

Intern forskning för forskning, utveckling och produktförbättring (4.2)

Herman Millers legitima affärssyften

Verifiering eller upprätthållande av kvaliteten eller säkerheten för en tjänst eller produkt och för att förbättra, uppgradera eller utöka tjänsten eller produkten (4.3)

Herman Millers legitima affärssyften

Kortvarig övergående användning, som anpassning av annonser som visas som en del av samma interaktion (4.4)

Herman Millers legitima affärssyften

Revidering relaterad till en aktuell interaktion med konsumenten och samtidiga transaktioner (4.5)

Herman Millers legitima affärssyften

Av juridiska, säkerhets- och trygghetsskäl (4.6)

Herman Millers legitima affärssyften, eftersom behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa lagen och för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

För marknadsföring eller reklam (4.7)

Herman Millers legitima affärssyften, utom där ditt samtycke krävs enligt tillämplig lag, då i enlighet med ditt samtycke.

För tjänster från tredje part som du godkänner (4.9)

I enlighet med ditt samtycke.

14.3 Den registrerades rättigheter
Du kan utöva vissa rättigheter angående din personliga information, vilka är listade nedan, men med förbehåll för juridiska begränsningar, om du är bosatt i EES eller där den allmänna dataskyddsförordningen (webbplatsen) gäller. Du kan använda dina rättigheter avseende dina uppgifter här: Begäran om den registrerades rättigheter. Innan vi tillåter dig att utöva en rättighet kan vi be dig att verifiera din identitet eller tillhandahålla ytterligare information, för att skydda din integritet. Vi kommer att försöka göra detta kostnadsfritt, men om det skulle kräva en oproportionerlig insats från vår sida kan vi komma att ta ut en avgift. I så fall kommer vi att informera om avgiften innan vi fullföljer din begäran. Vi kan avvisa en begäran på grund av något av ett antal skäl, däribland till exempel att begäran riskerar andra användares integritet, kräver tekniska ansträngningar som inte står i proportion till begäran, är repetitiv eller är olagliga.

 • Rätt att veta, åtkomst och få en kopia av din information
 • Rätt till rättelse
 • Dataportabilitet
 • Rätt att begränsa eller invända mot behandling
 • Radering av personuppgifter
 • Rätt att inte vara föremål för automatiskt beslutsfattande
 • Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet i EU
 15. Internationell överföring av insamlad information
Herman Miller är ett globalt företag baserat i USA, med verksamhet i länder runt om i världen. Auktoriserad Herman Miller-personal och tredje parter som agerar å våra vägnar kan komma åt, använda och behandla personuppgifter som samlats in från dig i ett land som skiljer sig från ditt och som kan ha andra, däribland mindre stränga, dataskyddslagar.
Herman Miller har implementerat global sekretesspraxis för behandling av personuppgifter för att säkerställa att personuppgifterna är skyddade enligt olika dataskyddslagar, inklusive de tillämpliga dataskyddslagarna under vilka personuppgifterna samlades in. Herman Miller överför personuppgifter mellan de länder där vi verkar i enlighet med standarderna och villkoren i tillämpliga dataskyddslagar, inklusive standarder och villkor relaterade till säkerhet, bearbetning och acceptabla överföringsmekanismer.