Tillgänglighet

Herman Miller har åtagit sig att göra sin kommunikation tillgänglig för alla. Alla rimliga ansträngningar görs för att säkerställa att webbplatsen överensstämmer med dokumentet Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level A & AA (riktlinjer för tillgänglighet av webbinnehåll) och följer tillämpliga tillgänglighetslagar.

För att säkerställa att vi är så inkluderande som möjligt samarbetar vi med en tredjepartsleverantör av digital tillgänglighet för hanteringen av vårt digitala tillgänglighetsprogram. Deras mångsidiga team med tillgänglighetsproffs, däribland personer med funktionsvariation utbildade i digital tillgänglighet, utvärderar och granskar löpande våra digitala egendomar för att ge våra kunder bästa möjliga digitala upplevelse.

Vår webbplats använder tekniker av branschstandard och föredragna metoder för att ge våra användare högsta möjliga tillgänglighetsnivå. Dessa innefattar, men är inte begränsade till, egenskaper för användbarhet för användare av skärmläsare, användare som endast använder tangentbord, användare med nedsatt syn, användare som är döva eller hörselskadade och användare som är färgblinda, såväl som användare med inlärnings- eller kognitiva funktionsnedsättningar samt åldrande människor.

Om du har svårt att komma åt våra digitala egendomar, eller om du har feedback om hur vi kan förbättra din onlineupplevelse, vänligen kontakta oss på hmcustomercare@hermanmiller.com.